נוריאל כהן שיווק והפצה בע"מ

מדיניות איכות משולבת

מדיניות איכות משולבת

הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לקבוע מדיניות איכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית כבסיס לפעילותה.

תכלית מדיניות זו היא להשיג שביעות רצון מלאה של לקוחותינו תוך מניעת מפגעים סביבתיים, בטיחותיים, בטיחות המוצרים, בריאות וגהות העובדים.

המדיניות מביאה בחשבון את הצורך להיות תחרותי ע"י ייצור מוצרים בעלות אופטימלית וברמת איכות נדרשת.

מימוש מדיניות זו מתבסס על יישום מערכת ניהול משולבת על בסיס דרישות בהתאמה לתקנים החלים על החברה: ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, תקן 2018 : ISO 45001

 

במסגרת המדיניות הנהלת החברה מתחייבת:

לפעול לשיפור מתמיד של מערכות ניהול האיכות המשולבת, לקבוע מטרות ויעדים מדידים שיהוו בסיס לשיפור מתמיד, לקבוע סיכונים והזדמנויות לתהליכים ולקשר ביניהם.

לפעול למניעת זיהום, מזעור ההשפעות הסביבתיות, מזעור סיכונים בריאותיים, קביעת סיכונים והזדמנויות ושיפור ביצועי הבטיחות ובריאות בתעסוקה.

לקיים את הדרישות התחיקתיות המחייבות את מוצרי הארגון ואת החוקים, התקנות והתקנים בתחום האיכות, איכות הסביבה, ייצור נאות בבטיחות ובבריאות בתעסוקה הרלוונטיים לפעילות החברה תוך כדי מחויבות למזעור סיכונים לרמות קבילות.

לפעול ע"פ נהלי ייצור נאותים בנושאי היגיינה וניקיון במטרה להשיג שמירה על איכות ובטיחות המוצר בכל תחומי פעילות המפעל.

לפעול למימוש המחויבות לזכויות עובדים ע"פ החוקים והתקנות ולשיפור תנאי עבודתם.

לפעול לשמירה על הציוד באמצעות אחזקה מתוכננת לציוד, היגיינית ונאותה.

הנהלת החברה תנהל את הגורמיים הפנימיים והחיצוניים היכולים להשפיע על פעילות החברה.

יחסי גומלין בין תהליכים ייקחו בחשבון שינויים סיכונים והזדמנויות לניהול יעיל יותר של הקשר ביניהם.

מדיניות זו תופץ לעובדי החברה וקבלני המשנה תוך דגש על מחויבותם האישית ליישומה.

מדיניות זו תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור באתר האינטרנט של החברה.

מנהלי החברה מעודדים ומסייעים להדרכה והכשרת עובדים במטרה להגביר את המודעות למדיניות זו, לאיכות, איכות הסביבה, היגיינה ונקיון, ייצור נאות ובטיחות בריאות בתעסוקה בנוסף לדרישות התחיקתיות הרלוונטיות ודרישות לקוחות.

הנהלת החברה מתחייבת להקצות משאבים נאותים, ציוד וכ"א מיומן לביצוע פעולות הקשורות ליישום מדיניות מערכת ניהול משולבת.

זו אחריותם של כל מנהלי החברה ועובדיה, כולם ביחד וכל אחד לחוד, לקיים מדיניות זו ואת נהלי החברה באופן מלא.

המדיניות, המטרות והיעדים יסקרו תקופתית במסגרת סקר הנהלה ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.

עקב עומס פניות יתכנו זמני המתנה ארוכים מהרגיל.
נציג/ת שירות זמין/ה לשיחה : שירה
שירה : שלום, אני מבינה שאתה מתעניין במוצרנו.
שירה: פנייתך חשובה לי. אנא רשום מטה את שמך ומספר הטלפון שלך ואצור איתך קשר בהקדם.  
שירה: להצעות מחיר / מלאי / עזרה בביצוע הזמנה ניתן לשלוח פנייה למייל עם הפרטים הרלוונטיים.
שירה : תודה וסליחה על ההמתנה, בזמן ההמתנה אפשר להתרשם מהאתר שלנו.
דילוג לתוכן